Telefon
WhatsApp
‘Denetimin geleceği: mitler, gerçekler ve geleceğe giden yollar’ anketinin sonuçları açıklandı

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması Mazars, 12 ülkeden 500 denetim kullanıcısı ve karar vericiyle yaptığı 'Denetimin geleceği: mitler, gerçekler ve geleceğe giden yollar' başlıklı anketin sonuçlarını açıkladı.

'Denetimin geleceği: mitler, gerçekler ve geleceğe giden yollar' başlıklı anketin sonuçlarına göre, denetim hizmeti alanların yüzde 93’ü denetimin reforme edilmesi gerektiğini düşünüyor, yüzde 87'si ise ortak denetimden yana. Şirketlerin yüzde 96’sı güvence hizmetlerini finansal raporlamanın ötesine taşıyan denetçileri memnuniyetle karşılıyor, denetim kalitesini güçlendirmek için teknolojiyle desteklenen, insan merkezli bir yaklaşıma değer veriyor ve objektifliği, güveni ve performansı artırmayı denetimin birincil hedefleri olarak görüyor.

Mazars Group CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hervé Hélias konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Anket şirketlere denetimle ve denetim profesyonelleriyle ilgili beklentilerini, denetimden elde ettikleri değeri ve hizmetin nasıl gelişebileceğini sorarak günümüz denetim piyasasını ilgilendiren konularla ilgili ayrıntılı bir tablo oluşturuyor. Denetim, yaptığımız işin daima merkezinde oldu. Denetimin uygunluk düzeyini ve kalitesini iyileştirmek için başkalarıyla birlikte çalışmak bizim sorumluluğumuz.”

Mazars Denge Bağımsız Denetim Hizmetleri, Kaliteden Sorumlu Ortağı Aziz Murat Demirtaş ise anketle ilgili görüşlerini paylaştı. Demirtaş, “İçinde bulunulan konjonktür nedeniyle, şirketlerin denetçilerden beklentileri de geçmişe göre değişmektedir. Teknolojiyi daha yaygın ve etkin kullanımı ile şirketlere has analizlere ilave olarak, finansal denetim dışında, finansal olmayan veriler konusunda da önümüzdeki dönemde denetçilerden katma değer yaratacak hizmet beklentisinin önemi daha da artacaktır. Şirketlerin hizmet çeşitliliği beklentilerinin, ‘Bağımsızlık Kuralları’ çerçevesinde değerlendirilme sürecini de etkileyecektir. Dünya değişse de teknoloji kullanımın payı artsa da denetçilerin teknik yönden yeterli düzeyde olmaları, denetimde kaliteli hizmet sunmanın devamlılığı, denetçinin şirketi ve faaliyet gösterdiği sektörü çok iyi tanıması etkin ve verimli şekilde iletişim kurabilmek gibi şirket beklentileri değişmeyecektir” dedi.

Mazars Ortağı ve Küresel Denetim Lideri David Herbinet de “Denetçilerin misyonu hakkında açıkça yanlış kanılar var. Bu da denetimin kapsamı hakkında daha şeffaf paylaşımlara duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Olası tüm dolandırıcılıkların belirlenmesi şu anda denetçinin misyonunun bir parçası değil. Aslında, dolandırıcılığın tespit edilmesi ve soruşturulması, bir denetimin halihazırda sağlaması istenenden daha özel olan, adli tıp faaliyetlerinde kullanılanlara benzer bir çalışma kapsamı ve araçlar gerektirir. Bu bulguların böylesine önemli olmasının nedeni de bu: Günümüzde denetime dair mevcut piyasa görüşünü sunuyorlar ve denetimin gelecekteki uygulamaları ve amaçları doğrultusunda gelişebilmesi açısından neyin değişmesi gerektiğini keşfetmemizi sağlıyor” diye konuştu.

TEKNOLOJİ KALİTEYİ PEKİŞTİRİYOR VE DENETÇİLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Katılımcılar, teknolojinin denetim kalitesini artırdığını kabul ediyor ve teknolojinin denetçilerin becerilerini değiştirmesini değil, geliştirmesini istiyor. Katılımcıların yüzde 93’ü teknolojinin zamandan tasarruf sağladığını düşünüyor. Yüzde 92'si ise teknolojinin denetçilerin verileri daha iyi analiz etmek ve sorgulamak için daha geniş bir bakış açısı benimsemelerine yardımcı olduğunu söylüyor.

İyi bir denetçinin en çok seçilen beş özelliği; titiz düşünme ve güçlü organizasyon duygusu (yüzde 53), eleştirel düşünme (yüzde 50), dinleme (yüzde 49), takdirini kullanma (yüzde 44), proaktif yaklaşım ve yaratıcılık (yüzde 44) olarak ön plana çıktı.

DENETÇİLER, HİZMETLERİ FİNANSAL RAPORLAMANIN ÖTESİNE TAŞIMAYA TEŞVİK EDİLDİ

Katılımcıların yüzde 96’sı, denetçileri güvence hizmetlerinin kapsamını genişletmeye teşvik ediyor. Yüzde 87'si, denetimin iklim riski, cinsiyet çeşitliliği ve insan hakları gibi yeni, finansal olmayan raporlama alanlarını kapsamasından yana görüş belirtiyor.

DOLANDIRICILIĞIN TESPİT EDİLMESİ, BİR DENETİMİN TEMEL AMACI OLARAK GÖRÜLMÜYOR 

Denetimin ne fayda getireceği sorulduğunda ise ankete katılanların yüzde 74'ü 'şirketimin mali tabloları hakkında objektif ve bağımsız bir görüş' derken, yüzde 61'i 'yatırımcılar, paydaşlar ve düzenleyiciler için güvence ve güven', yüzde 52'si ise 'iş performansını geliştirmek için destek' şeklinde görüş belirtiyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 34'ü 'dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi' yanıtını veriyor.


 


 

 

Kaynak Linki: https://www.dha.com.tr/ekonomi/denetimin-gelecegi-mitler-gercekler-ve-gelecege-giden-yollar-anketinin-sonuclari-aciklandi/haber-1815156

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!